Các nhà thiên văn học gọi tên năm mặt trăng mới của sao Mộc | Tin tức thông minh

Một cuộc thi vào đầu năm nay đã giúp xác định tên của các mặt trăng mới — tất cả đều được đặt theo tên những người tình hoặc con đẻ của thần Jupiter, hay còn gọi là Zeus ĐọC Thêm